DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 70 LOẠI 55 GALLON

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 70...

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 10 thùng.


EDWARDS ULTRA GRADE 70 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model bơm: E1M40, E2M40, E1M80, E2M80, E1M175, E2M175, E1M275, E2M275 Vacuum Pumps.
Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 20 LOẠI 55 GALLON

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 20...

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 10 thùng.


EDWARDS ULTRA GRADE 20 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model bơm:  EV20, EV40, EV70, EV100, EV160, EV200, EV300, EV400, EV630
                     EH250, EH500, EH1200, EH2600, EH4200
                     QMB250, QMB500, QMB1200, iQMB250, iQMB500, & iQMB1200 

Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19 LOẠI 55 GALLON

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19...

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 10 thùng.

 

EDWARDS ULTRA GRADE 19 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model bơm:   RV3, RV5, RV8, RV12
                      E-lab 2, Speedivac 2
                      E2M2, E2M5, E2M8, E2M12, E1M18, E2M18, E2M28, & E2M30

Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 15 LOẠI 55 GALLON

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 15...

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 20 thùng.


EDWARDS ULTRA GRADE 15 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model bơm: E2M0.7, E2M1, E2M1.5, & E2M2

Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.
DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 70

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 70

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 20 thùng.


 EDWARDS ULTRA GRADE 70 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
 Model bơm: E1M40, E2M40, E1M80, E2M80, E1M175, E2M175, E1M275, E2M275 Vacuum Pumps.
 Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.
DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 20

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 20

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 40 thùng.


EDWARDS ULTRA GRADE 20 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model:  EV20, EV40, EV70, EV100, EV160, EV200, EV300, EV400, EV630
             EH250, EH500, EH1200, EH2600, EH4200
             QMB250, QMB500, QMB1200, iQMB250, iQMB500, & iQMB1200
 

Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 19

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 40 thùng.


EDWARDS ULTRA GRADE 19 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model:   RV3, RV5, RV8, RV12
              E-lab 2, Speedivac 2
              E2M2, E2M5, E2M8, E2M12, E1M18, E2M18, E2M28, & E2M30

Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.
DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 15

DẦU CHÂN KHÔNG EDWARDS ULTRA GRADE 15

Hãng sản xuất: EDWARDS.
Hàng có sẵn: 20 thùng.


EDWARDS ULTRA GRADE 15 VACUUM PUMP OIL sử dụng cho các dòng bơm chân không:
Model bơm: 
E2M0.7, E2M1, E2M1.5, & E2M2

Nên thay dầu bơm chân không cho thiết bị của bạn ít nhất 3 tháng/ lần để kéo dài tuổi thọ của máy bơm chân không của bạn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây